Giải Quyết Vấn Đề

Tìm hiểu quá trình cần có trong giải quyết vấn đề

Hãy hành động: Ngừng suy nghĩ và bắt đầu làm. Hãy gọi cho thợ và thông báo cho ông về vấn đề này. Lấy chìa khóa của bạn và đi đến các cửa hàng để mua những Trong cuộc sống, bạn luôn luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần được giải quyết. Hãy

Nghệ thuật xin lỗi trong giao tiếp

Bạn đã làm điều lỗi với “đối phương”, nay bạn chịu nhận lỗi và lắng nghe sự giận dữ một cách chân thành. Hãy để “đối phương” nói ra hết suy nghĩ, bực bội oán * Mặt đối mặt Tùy theo từng hoàn cảnh nhưng nếu có thể, bạn nên xin lỗi mặt đối mặt

Tích lũy và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn hiệu quả

Hãy giao từng nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên để đảm bảo bộ máy làm việc của bạn vận hành chính xác và hiệu quả nhất nhằm nhanh chóng khắc phục vấn đề. Đây là kỹ năng có thể học và tích lũy qua thời gian. Nếu muốn thành thục, bạn có thể

6 bước đơn giản để chiến thắng “bệnh” lưỡng lự

Khi công việc hoàn tất, bạn nên dành thời gian kiểm nghiệm lại kết quả công việc. Khoảng thời gian này không nhiều nhưng quan trọng, giúp bạn nhìn lại và rút Bước 1: Hãy quyết định nếu bạn thật sự muốn làm một việc nào đó. Có thể kết quả sẽ không mang lại

Giải quyết khiếu nại của khách hàng như thế nào?

Trước hết, chắc chắn rằng bạn đưa ra cho khách hàng những biện pháp thay thế tốt. Bằng việc cung cấp ít nhất hai sự lựa chọn, họ sẽ dần cảm thấy thỏa mãn. Thường Việc làm đầu tiên là bạn phân loại khách hàng: – Khách hàng nóng tính: Là những khách sẽ phản