kinh nghiệm giao tiếp tốt qua điện thoại

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại thành công

Để bắt đầu một cuộc nói chuyên hiệu quả trước tiên ta nên chọn thời điểm thích hợp, đó là thời điểm mà đối tượng không bận bịu, tâm trạng dễ chịu. Ngày nay kỹ năng giao tiếp được đánh giá rất cao dù là trong các hoạt động hàng ngày cũng như trong công